fie.nipa,

Eduard Ludwig Martin Kühr

Eduard Ludwig Martin Kühr ake ŋa?

Eduard Ludwig Martin Kühr ake raan. Yen ake miɔny.

Apïr de.

Aköl yom dhiëth de ake Aköl de Rou. Bil 09, 1858. Pan de ake [Holland]. Eduard Ludwig Martin Kühr aci riap Aköl de Dhiëc. Bil 15, 1935.

Luoi de.

Eduard Ludwig Martin Kühr aci [lead] [people].

Wikidata.

<< Adj:Previous | Adj:Next >>