fie.nipa,

Luis Reyes Peñaranda

Luis Reyes Peñaranda ake ŋa?

Luis Reyes Peñaranda ake raan. Yen ake miɔny.

Apïr de.

Aköl yom dhiëth de ake Aköl de Rou. Lal 05, 1911. Pan de ake [Bolivia].

Luoi de.

Luis Reyes Peñaranda aci aya [sport]: adiɛr.

Wikidata.

<< Previous | Next >>